ZAMÓWIENIE PALIWA
Dane zamawiającego (WYMAGANE)

Adres siedziby zamawiającego (WYMAGANE)

Adres dostawy towaru (jeżeli inny niż adres siedziby)

Szczegóły zamówienia (WYMAGANE)

Niniejszym oświadczam, że:
1. Posiadam upoważnienie/pełnomocnictwo od Zamawiającego do składania zamówień na paliwa (prosimy o załączenie upoważnienia).

Kontakt

P.H.U. MONOS Adam Lachowicz
ul. Przemysłowa 9 74-500 Chojna

tel.: +48 91 414 36 73
fax: +48 91 831 60 85
kom: +48 603 788 106

email: monos@pro.onet.pl
wykonanie: alfidesign.pl